Kutatási területek

Kutatási területek a 19-20. században

Külföldi és hazai nemzetkép, image, sztereotípiák, külpropaganda

 • az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve Magyarország brit és amerikai megítélése
 • törekvések a külföldi Magyarország-kép befolyásolására (Kossuth Lajos, gróf Bethlen István)
 • nemzetközi propaganda

A diktatórikus elnyomás eszközei és működése

 • titkosrendőrség és cenzúra
 • a Habsburg-birodalom nemzetközi titkosszolgálata
 • az 1848-49-es forradalmakat követő nemzetközi emigráció élete, különös tekintettel Kossuth Lajos szerepére

Ki- és bevándorlás és a „faji“ kérdés

 • a Monarchiából kiáramló tömeges emigráció
 • a magyar-amerikai intellektuális emigráció kérdései
 • lépcsőzetes és láncmigráció
 • a brain-drain korai története
 • tudósvándorlás
 • antiszemitizmus és migráció

Transzatlanti és európai kapcsolatkutatások

 • az osztrák-magyar és magyar kapcsolatok az angolszász világgal
 • a két világháború közötti időszak amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatai
 • a weimari Németország (s különösen Berlin) szerepe a transzatlanti folyamatban
 • német-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok a két világháború között
 • Magyarország nemzetközi kapcsolatai
 • az Egyesült Államok és Európa: kölcsönhatások és kapcsolatok
 • az angol és a német: nemzetközi nyelvek és nyelvpolitikák

„Átfedő“ nemzeti történetírások

 • Témavezető a European Science Foundation “Representations of the National Past in Europe” c. programjában
  (“Overlapping National Histories” c. team), 2003-2009
Total Page Visits: 3433 - Today Page Visits: 2